Skip to main content

Tidslinie

1827 Etablering af skovanlæget

Skovanlægget i Assens blev i 1827 etableret som en lystskov på fire og en halv tønder land, der var afsat til formålet ved afslutningen af udskiftningen af den gamle bymark. Bymarken var i sin tid skænket Assens By af kongen, som tog jordene fra Gamtofte og Kærum bymarker, hvor de havde været anvendt som overdrev til græsning for kreaturer og oldenfodring af svin. Planterne til lystskoven fik byen på foranledning af Prins Christian Frederik, den senere Kong Christian IX, som i sin funktion som guvernør over Fyns Stift i september 1828 havde anbefalet en ansøgning til forstvæsenet om at tildele Assens By, hvad der var behov for. Træarterne bøg, el, elm, bævreasp, birk og lærk var da de dominerende

1842 Indragelse af arealer

I 1842 udvidedes anlægget ved inddragelse af bakkedraget nord for Møllebækken. Senere inddrog man arealet, hvor skovpavillonen siden blev opført.

1852 Etablering af traktørsted

1852 etablerede byens konditor Ernst et traktørsted, som fra starten fik navnet Sofhienhøj, men allerede året efter ”Kildens Minde”.

1881 Stiftende møde

I 1881 holdt en selvbestaltet komité sammensat af Assensborgere et stiftende møde med henblik på opførelse af en pavillon,

1855 - 1861 - Koncerter i anlægget

1855 startede musikus Frederik Larsen koncerter i anlægget, og i 1861 etablerede gæstgiver Schweitz fra Hotel Phønix et ”Tivoli en miniature- med brillant Wauxhal og hornmusik” ved anlæggets vestlige indgang.

1884 - 1885 - Dannelse af aktieselskab

I 1884 blev der dannet et aktieselskab, hvis indsats førte til opførelsen af Assens Skovpavillon, som blev indviet den 24. juni 1885.

1918 - Bygning af musik pavillon

På foranledning af Assens Orkester blev der i tilknytning til skovpavillonen i 1918 efter ansøgning til byrådet bygget en musikpavillon. Skovpavillonens oprindeligt unikke ottekantede træbygning er siden udbygget med scene og havestue mod vest og køkkenafdeling mod syd. Gennem årene har skovpavillonen været et værdifuldt samlingssted for byens og egnens borgere. Stedet, der gennem mere end 100 år har været benyttet ved nationale mærkedage, byfester, foreningsaktiviteter og utallige private arrangementer, drives nu som en selvejende institution med egen bestyrelse, der har tidligere bryggeridirektør Bent Bach Sørensen som formand. Skovpavillonen er bygget af træ og kræver derfor grundet vort klima konstant vedligeholdelse.. For få år siden var den i en så dårlig forfatning, at det endog var på tale at rive den ned, hvilket heldigvis ikke skete. Med et kommunalt tilskud på hen ved 500.000 kroner blev taget som den væsentligste bevarende bygningsdel renoveret. Der resterer imidlertid fortsat lidt istandsættelsesarbejde på det store tag. Men derefter er et nyt køkken det mest påtrængende for den fremtidige anvendelse af Skovpavillonen, da det eksisterende og utidssvarende er kasseret af veterinærmyndighederne. For indeværende har bestyrelsen en ansøgning til Energi Fyn Fonden med henblik på at skaffe midler til fornyelse af havestuens vinduer.

Begyndelsen af firserne - Rasser

Den sidste rigtige restauratør var Rasser, som var overtjerner på Lillebælt om vinteren og havde Skovpavillonen om sommeren med fester og lørdagsbal og kaffebord om søndagen – skyttefest og andet. Senere blev der diskotek. Bygningerne blev slet ikke veligeholdt af kommunen, som ejede den, og i begyndelsen af 8o’erne ville kommunen rive pavillonen ned, men en kreds af borgere oprettede en forening til pavillonens bevarelse med skiftende bestyrelser.

1992 - De kom med i projektet

Med i projektet var Ole Horsman, Hardy Skans, Jytte Klimek fra vandrerhjemmet og hendes mand samt Lisbeth og Terry Mumford og mange andre. I 92 blev Jens Petersen formand og 2 år senere kom Ole Wakefield med i bestyrelsen. Han havde fulgt pavillonen i mange år gennem spilledåsen.

2000 - Salg af pavilon beviser

I 2000 ønskede kommunen at sælge forskellige bygninger, heriblandt pavillonen. Ved hjælp af salg af pavillonbeviser lykkes det at skaffe 100 000.00 til køb af pavillonen. Nogen tid efter blev Tobaksgaarden solgt for kr. 1,00 af kommunen.

2002 - Nyt tag

I 2002 blev Bent Bach formand og fik skaffet 500 000,00 til et nyt tag og senere lidt flere penge fra Energi Fyn til nye vinduer (så kan man mene om dem hvad man selv vil - nyt er aldrig populært men det trækker ikke ind) samt fik legater fra Fyn – Langelands Fond.

2008 - Skovløberne

I 2008 blev Annette Hansen formand. Fyn-Langelands Fond fortsatte med sin støtte, hvilket har medvirket til pålægning af nyt tag over verandaen, buegangen samt toiletterne. Der er indkøbt nye borde til salen samt nye stole til buegangen. I adskillige år har frivillige trukket et stort læs med vedligeholdelsen af pavillonen, men efterhånden var der ingen tilbage. I 2008 fik vi stablet en god håndfuld stabile og dygtige frivillige på benene, og der er siden kommet flere til. De kaldes for Skovløberne. Ved et samarbejde med kommunen er det lykkedes at få gjort pavillonen mere synlig. Der er fjernet en del gammelt buskads rundt om pavillonen, ligesom terrassen bag ved er blevet renoveret, og der er lavet nye trapper. Med lidt økonomisk støtte fra kommunen blev der indsat nye vinduer og døre over verandaen mod Skovvej, ligesom indgangspartiet har fået et velfortjent løft.

2010 - 2011 - Renoveringer
Det meste af pavillonen er blevet malet og renoveret både udvendigt og indvendigt. I vinteren 2010/11 er der påbegyndt en større renovering af køkkenet. Det har stået på ønskesedlen for flere bestyrelser i mange år. Den store gamle bar har måttet lade livet til fordel for en udvidelse af det mellemste køkken, som næsten blev brækket helt ned og genopført med nye vådrumsvægge, der er beklædt med fliser overalt. Der er opsat nyt loft, der lægges ny gulvbelægning, vinduerne bliver skiftet, ligesom vi satser på en ny stor kaffemaskine og andet inventar, såfremt økonomien tillader det. Der er søgt om penge til projektet hos A. P. Møller Fonden og Oticon Fonden. Sidstnævnte har støttet med 25.000,00. Endvidere har vi modtaget 10.000,00 fra den lokale Nordea Fond til udskiftning af de 4 vinduer over salen. 2 af vinduerne forsynes med en elmotor, således at de kan åbnes fra gulvet. Der er forsøgt at skabe tradition for nogle faste arrangementer. Det gælder blandt andet Vestfyns Korets arrangement St. Bededagsaften, jazz og æggekage, cafesøndage samt Bakkepigernes underholdning og meget mere. Som noget nyt har vi prøvet at afholde et julemarked sidst i november 2010. Der deltog 27 stande, og det blev så stor en succes, at det absolut må fortsætte. Der forsøges med andre arrangementer, såfremt udlejning til private fester tillader det.