Udlejningspriser

Week end/Helligdage
Kr.4000
Fred-Lør-Søn Kl. 10-08
  • Elforbruget afregnes efter forbrug med kr. 4,00 pr. Kwt.
Hverdag
Kr.2400
Mandag-Torsdag
  • Elforbruget afregnes efter forbrug med kr. 4,00 pr. Kwt.
Ekstra dag
Kr.1000
Alle dage
  • Elforbruget afregnes efter forbrug med kr. 4,00 pr. Kwt.

Udlejningsbetingelser for Assens Skovpavillon gældende fra 2017

Skovpavillonen har service til 100 personer
Skovpavillonen må højst "huse" 150 personer.
Jægerstuen bliver i øjeblikket brugt til depot/opmagasinering.

Udover lejen betales et depositum på kr. 1.000,00 senest 7 dage fra kontraktens modtagelse.
Den fulde leje indbetales senest en måned før lejedatoen.

Lejemålet er først gyldigt efter udlejers eksemplar er modtaget af udlejer i underskrevet tilstand og indbetalingen af depositum og leje.

Såfremt lejen ikke er indbetalt rettidigt, ophæves lejekontrakten og depositum tilfalder skovpavillonen.

Ved afbestilling, senest 6 måneder før lejedato, tilbagebetales depositum
Ved afbestilling senere end 6 måneder før lejedato, tilbagebetales ingen depositum.
Efter lejemålets ophør tilbagebetales depositum. Elforbrug og eventuelt ituslået service fratrækkes

Regler for udlejning og praktiske oplysninger:

Lejer skal være fyldt 18 år og være medlem af foreningen Skovpavillonen.

Foreningens bestyrelse anbefaler tilstedeværelse af en af bestyrelsen godkendt person, under festen.

Maya Petersen er af bestyrelsen godkendt og har erfaring i at hjælpe ved fester. Hun har et helt korps af hjælpere, så hvis du mangler yderligere hjælp til eksempelvis servering kan hun formidle kontakten.

Du kontakter Maya på tlf. 30 61 19 98.

Opvask og oprydning skal være foretaget inden huset forlades. Læs anvisningen på opvaskemaskinen før ibrugtagning.

Husk at stille det rengjorte service på rette plads - det letter optællingen. Undgå venligst at blande Skovpavillonens og eget service.

Alt affald skal sorteres og anbringes i de respektive containere i gården. Hvis dette ikke overholdes, bliver der fratrukket 300 kr.

Slutrengøring (ikke oprydning) af lokaler samt brug af service er indeholdt i lejebeløbet. Ligeledes stilles viskestykker og karklude til rådighed af Skovpavillonen. Toiletpapir forefindes i huset.

Evt. beskadiget eller manglende service erstattes af lejer. Påføres afregnings seddel. Inventar er dog efter regning.

Erstatningspriser på service og inventar:
Glas: kr. 20,00/stk.
Tallerkener: kr. 20,00/stk.
Kopper: kr. 20,00/stk.
Bestik: kr. 15,00/stk.
Øvrigt inventar: efter regning.

Husk at slukke for el på HOVEDAFBRYDEREN i el skabet når lokalerne forlades.

Elforbruget afregnes efter forbrug med kr. 4,00 pr. Kwt.
(husk at notere elmålervisningen ved lejemålets påbegyndelse og afslutning og skrive tallene på afregningsseddel, som afleveres sammen med nøglen).

Det påhviler lejer at kontrollere hvor brandudstyr forefindes, inden lokalerne tages i brug. Driftsjournal udfyldes og underskrives. Kopi afleveres til udlejer sammen med afregningsseddel.

I fald selskabet overstiger 150 personer kræver brandmyndighederne at der er brandvagt. Dette sker ved henvendelse til Assens Kommune på tlf. 64 74 74 74
Salg af billetter og/eller øl, spiritus kræver en lejlighedsbevilling som søges hos Politimesteren i Assens.

Der forefindes oliefyldte el radiatorer til hjælp til opvarmning.

Har du i øvrigt spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til udlejer:

Ingemann Jensen

Tlf. 61 70 64 73

Efterlad Skovpavillonen i den stand, du selv ønsker at finde den, og vær med til at bevare en smuk bygning for eftertiden.

På forhånd tak!