Arrangementer 2019

Assens Skovpavillon

Søndag d. 10. marts

Loppemarked kl. 10:00 – 14:00

Søndag d. 17. marts

Generalforsamling kl. 14:00

Søndag d. 28. april

Søndagscafe kl. 14.00 – 16.00

Onsdag d. 1. maj 1. maj møde

Torsdag d. 16. maj St. Bededagsaften Vestfynskoret

Søndag d. 2.juni

Jazz og æggekage kl. 13:00 – 15:30 Silver Moon

Søndag d. 16. juni Mindernes Boulevard

Søndag d. 23. juni Sankt Hans

Båltale: Kristine Lawaetz Lyngbo

Søndag d. 7. juli

Jazz og æggekage kl. 13:00 – 15:30 Upstairs Jazz Band

Søndag d. 4.august

Jazz og æggekage kl. 13:00 – 15:30 Silver Moon

Onsdag d. 14. august Sang under bøgetræerne

Søndag d. 18. august

Søndagscafé kl. 14:00 – 17:00 De Thorøhuse Spillemænd

Søndag d. 1.september

Jazz og æggekage kl. 13:00 – 15:30 Silver Moon

Søndag d. 29. september

Søndagscafe kl. 14:00 – 16:00

Lørdag d. 26. oktober Halloween

Ret til ændringer forbeholdes

Arrangementer med rød og kursiv er ikke Skovpavillonens egne arrangementer.

 


 

Ordinær generalforsamling

Søndag den.17 marts 2019 kl. 14.00 i

Skovpavillonen

     Dagsorden:

     1.   Valg af dirigent.

     2.   Bestyrelsens beretning.

     3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab.

     4.   Forelæggelse af budgetforslag.

     5.   Indkomne forslag.

     6.   Valg af formand ( lige år ).

     7.   Valg af næstformand ( ulige år ).

           Holger Hansen er på valg, modtager genvalg.

     8.   Valg af kasserer ( ulige år ).

           Leif G. Petersen er på valg, modtager                      genvalg.

     9.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

           Kaj Therkildsen er på valg, modtager ikke genvalg.

           Bestyrelsen foreslår Hanne Frickmann. 

           Hans Heilbo er på valg, modtager genvalg.

   10.   Valg af 2 suppleanter for et år.

           Afgående er Kirsten Mougaard og Hanne Frickmann.

   11.   Valg af 1 revisor.

           Afgående er Flemming Olsen.

   12.   Valg af 1 revisorsuppleant.

           Afgående er Kurt Madsen.

   13.   Eventuelt.